Тристороння рада

Тристороння соціально-економічна рада при Чернігівській ОДАТериторіальна тристороння соціально-економічна рада при Чернігівській обласній державній адміністрації здійснює дорадчі, консультативні та узгоджувальні функції шляхом вироблення пропозицій і рекомендацій з урахуванням інтересів сторін соціального діалогу щодо:

 • проектів територіальних програм економічного та соціального розвитку;
  формування місцевого бюджету на відповідний рік;
 • нормативно-правових актів, що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування та стосуються регулювання економічних і соціально-трудових відносин суб’єктів соціального діалогу відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 • оплати праці, забезпечення гідних умов праці на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 • створення сприятливого середовища для ефективної діяльності підприємств, професійних спілок та організацій роботодавців, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 • інших питань, що належать до компетенції територіальної ради, які сторони вважають значущими.

Пропозиції та рекомендації, схвалені рішенням територіальної ради, є обов’язковими для розгляду органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, яким вони адресовані, за участю делегованих членів територіальної ради.

Територіальна рада має право:

 • звертатися до Верховної Ради місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з пропозиціями, схваленими рішенням територіальної ради;
 • делегувати своїх представників для участі в обговоренні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками та організаціями роботодавців питань соціальної та економічної політики;
 • запрошувати до участі у засіданнях територіальної ради представників районів і міст відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 • одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок, організацій роботодавців, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

Організаційною формою діяльності територіальної ради є засідання, періодичність проведення яких визначається регламентом територіальної ради.

Для реалізації своїх функцій за рішенням територіальної ради можуть утворюватися комісії, робочі групи, проводитися консультації, узгоджувальні процедури, семінари, інші заходи.

Контроль за виконанням прийнятих рішень та досягнутих домовленостей здійснюється безпосередньо сторонами соціального діалогу.

Основою соціального діалогу на рівні області між органами влади, роботодавцями і профспілками являється регіональна угода, яка спрямована на активізацію співпраці всіх трьох сторін по досягненню ефективності соціального захисту працюючих, як у виробничій сфері економіки області так і в бюджетних установах.

СКЛАД
територіальної тристоронньої соціально-економічної ради

Група повноважних представників від обласної державної адміністрації

Сахневич

Леонід Володимирович

перший заступник голови обласної державної адміністрації, співголова ради – голова групи;
Русін

Олег Володимирович

директор Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, заступник голови групи;
Тимощенко
Катерина Михайлівна
заступник директора Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації – начальник управління праці та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, секретар групи;
Борсук
Лідія Іванівна
заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації;
Вдовенко

Ігор Станіславович

начальник Управління освіти і науки обласної державної адміністрації;
Дудко

Валерій Володимирович

директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації;
Левочко
Олександр Володимирович
заступник директора Департаменту культури і туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації;
Мілютенко

Тетяна Борисівна

директор Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації;
Падалка
Лідія Василівна
директор обласного центру зайнятості (за згодою);
Пулін
Володимир Олексійович
заступник начальника Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації;
Свириденко Юлія Анатоліївна

директор Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації.

Група повноважних представників від господарських органів

Козир
Володимир Олександрович
голова правління обласного об’єднання організацій роботодавців, співголова ради – голова групи (за згодою);
Трейтяк

Віталій Олександрович

генеральний директор ТОВ «Український кардан», заступник голови групи (за згодою);
Товстиженко
Павло Михайлович
директор ТОВ «ТТТ», секретар групи

(за згодою);

Адаменко

Дмитро Миколайович

заступник голови правління обласного об’єднання організацій роботодавців Чернігівщини (за згодою);
Бойправ
Борис Степанович
голова ради обласної організації підприємців-роботодавців «Чернігівщина», засновник ТОВ «Хорнет-Трейд» (за згодою);
Головач

Сергій Михайлович

генеральний директор ТОВ «Укркорд»
(за згодою);
Лазар
Віктор Леонідович
голова правління обласного об’єднання організацій роботодавців «Сіверщина»
(за згодою);
Мартинюк
Євген Павлович
голова правління ВАТ «Куликівський льонозавод» (за згодою);
Свириденко

Анатолій Олексійович

голова правління ПАТ «Чернігівський завод радіоприладів» (за згодою);
Склярець
Андрій Вікторович
голова правління обласної галузевої організації роботодавців сфери торгівлі та послуг, голова правління ВАТ «Базис» (за згодою);
Шуман
Павло Миколайович
директор ВАТ «Чернігівське ОПАС 17499»
(за згодою).

Група повноважних представників від Федерації профспілкових
організацій області

Богдан
Микола Андрійович
голова Федерацій профспілкових організацій області, співголова ради – голова групи (за згодою);
Чорнорот
Петро Григорович
заступник голови Федерації профспілкових організацій області, заступник голови групи
(за згодою);
Назіна
Тамара Григорівна
завідувач відділу соціально-правового захисту
та економічних питань Федерації профспілкових
організацій області,
секретар групи (за згодою);
Боримська
Олена Валеріївна
заступник голови обласної організації профспілки працівників текстильної та легкої промисловості (за згодою);
Брожко
Віра Михайлівна
голова обласної організації профспілки працівників споживчої кооперації (за згодою);
Задерій
Лариса Миколаївна
голова обласної організації профспілки працівників автомобільного та сільськогосподарського машинобудування
(за згодою);
Кавуненко
Віктор Федорович
голова обласної профспілкової організації ЧД ДППЗ «Укрпошта» (за згодою);
Лавриненко
Геннадій Полікарпович
голова обласної організації профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості (за згодою);
Матвеєва
Тетяна Анатоліївна
голова обласної організації профспілки працівників освіти і науки (за згодою);
Райчинець
Йосип Михайлович
голова обласної організації профспілки працівників лісового господарства (за згодою);
Хоботня
Сергій Володимирович
голова обласної організації профспілки
працівників агропромислового комплексу (за згодою).