Статут

СТАТУТ
Федерації профспілкових організацій
Чернігівської області

Загальні положення

 1. Федерація профспілкових організацій Чернігівської області (далі – ФПО) є добровільним об’єднанням обласних, первинних організацій всеукраїнських профспілок – членських організацій Федерації профспілок України (далі ФПУ), інших профспілкових організацій та профспілок, що діють на території Чернігівської області (далі – членські організації), створена 11 грудня 1990 року в м. Чернігові.
  ФПО є правонаступником усіх прав та обов’язків, майна та коштів Чернігівської обласної ради профспілок.
  2. Федерація профспілкових організацій Чернігівської області діє відповідно до Конституції України, Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, інших законів та нормативно-правових актів України, норм міжнародного права, цього Статуту.
  3. Відповідно до Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” Федерація профспілкових організацій Чернігівської області має статус обласного об’єднання профспілок.
  4. Повна назва – Федерація профспілкових організацій Чернігівської області.
  5. Скорочена назва – ФПО.
  6. ФПО діє на території Чернігівської області.
  7. Місцезнаходження виборних органів ФПО: 14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 5.
  8. ФПО є юридичною особою, має круглу печатку, кутовий штамп, фірмовий бланк, рахунки в банках, може мати власну символіку та використовувати символіку ФПУ згідно чинного законодавства.

Завантажити повну версію.