Історія ФПО

Історична довідка розвитку профспілкового руху в Україні та на Чернігівщині

Історія профспілкового руху сягає на початок років XX століття. Першим міжспілковим профоб’єднаням на Україні була Центральна Рада профспілок утворена в травні 1918 року. Вона проіснувала до травня 1919 року, а потім розпочало свою діяльність Бюро Півдня Росії. В кінці серпня 1919 року в умовах громадянської війни було прийняте рішення про розпуск керівних профорганів і створення замість них нелегальних бюро Всесоюзної Центральної Ради профспілок (ВЦРПС).

Новий етап відродження профспілкових організацій розпочався в січні 1920 року, в лютому відновило свою роботу Південбюро. До кінця року на Україні діяло 12 губернських профрад, 98 повітових профбюро, 276 секретаріатів волостей.

В серпні 1923 року Південбюро було реорганізоване в Українське бюро ВЦРПС. Після ліквідації в 1925 році губерній були також скасовані губернські профради. Натомість значно розширили свої функції окружні міжспілкові органи очоливши всю профспілкову роботу.

В 1932 році в Україні були здійснені обласні адміністративно-територіальні поділи у відповідності з якими була приведена і профспілкова структура, але в 1937 році знову відбулась невиправдана ліквідація міжспілкових профорганів. Ця реформація практично позбавила можливості координації спільних дій галузевих профспілок, проведення міжспілкових заходів.

Організаційна побудова профспілок тільки за галузевим принципом, як показав досвід, не в певній мірі забезпечувала виконання великих завдань які стояли перед профспілками.

Зважаючи на цей важливий аргумент в серпні 1948 року ВЦРПС прийняла рішення про створення обласних рад профспілок. В жовтні-листопаді цього ж року відбулись профспілкові конференції в усіх 25 областях України.

26-27 жовтня 1948 року в залі на території Єлецького монастиря відбулася міжспілкова обласна конференція Чернігівщини. На конференцію було обрано 124 делегати, в роботі прийняло участь 99 делегатів. Делегатами були обрані робітники, службовці, інженерно-технічні, профспілкові і партійні працівники. Вони представляли 83957 членів профспілок області.

Конференція обрала обласну раду профспілок в кількості 21 чоловік і 7 кандидатів, ревізійну комісію із 5 чоловік. На першому організаційному пленумі головою Чернігівської облпрофради було обрано Капкіна Єгора Івановича, секретарем Кезь Юхима Івановича. Було обрано президію із семи чоловік до складу якої крім голови і секретаря було обрано п’ять голів обкомів профспілок: споживчої кооперації, політпросвіт працівників, машино тракторних станцій і земельних органів, державних установ, місцевої промисловості.

На протязі років діяльності обласної ради профспілок області головами ради обирались: Римарь Михайло Семенович, Климова Марія Іванівна, Аксьон Микола Олексійович, Сильченко Василь Олексійович, Ющенко Микола Іванович.

За ці роки профспілки області пройшли великий і важкий шлях становлення перш за все зростала чисельність членів профспілок, і кількість всіх профспілкових ланок профспілкового руху.

В другій половині 80-х років обласна рада профспілок об’єднувала більш як 4200 первинних профспілкових організацій 24 галузевих профспілок із загальною кількістю членів профспілок 654 тисячі чоловік.

В області активно здійснювали свою діяльність 15 обласних галузевих профспілок, 147 міських і районних комітетів профспілок, 47 профкомів із правами райкомів. Здійснювали активно свою діяльність більш 2600 цехових комітетів і біля 15 тисяч профспілкових груп.

в 1990 році обласна рада профспілок була реорганізована і була створена Федерації профспілкових організацій Чернігівської області.

Засновниками Федерації на добровільних засадах стали 60 членських організацій: 18 галузевих обласних профспілок і обласних рад і 42 первинні профспілкові організації підприємств і об’єднань.

Новостворена Федерація здійснює свою діяльність відповідно затвердженого Статуту і спрямовує зусилля на виконання основної функції спрямованої на захист соціально-економічних інтересів і трудових прав членських організацій, членів профспілок і малозабезпечених верств населення області.

Станом на 1 січня 2015 року Федерація профспілкових організацій області об’єднує 18 обласних і 17 первинних організацій профспілок. В членських організаціях профспілок, що входять до ФПО діють 10 міських, 104 районних, 2097 первинних організацій, які об’єднують біль 150 тис. членів профспілок.