Правова база

Згідно Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” (ст. 4), законодавство про профспілки складається з:

та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до них.