Громадському інспекторові з охорони праці

Громадський інспектор з охорони праці є представником профспілки з питань охорони праці, який здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, правил і норм з охорони праці, виконанням роботодавцем заходів щодо запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням.

I. ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

1. Конвенція МОП N 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі (ратифіковано Законом України N 1985-IV від 08.09.2004 року).

2. Конвенція МОП N 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві (ратифіковано Законом України N 1986-IV від 08.09.2004 ).

3. «Кодекс законів про працю України» (Постанова ВР УРСР № 322-VIII від 10 грудня 1971 року).

4. Закон України «Про охорону праці» (Постанова ВРУ N 2694-XII від 14.10.1992p.).

5. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (Постанова ВРУ N 1045-XIV від 15 вересня 1999 року).

6. Закон України «Про колективні договори і угоди» (Постанова ВРУ N 3356-XII від 01 липня 1993 року.

7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування » ( № 77-VIII від 28 грудня 2014 року).

8. «Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» (Постанова КМУ N 1232 від 30 листопада 2011 року – далі, Порядок …).

9. «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» затверджений (Постанова КМУ N 270 від 22 березня 2001 року).

10. «Положення про технічну інспекцію праці профспілок», «Положення про представника профспілок з питань охорони праці», «Положення про громадського інспектора з охорони праці», «Положення про комісію з охорони праці виборчого органу первинної профспілкової організації» (Постанова Президії ФПУ № П–16–11 від 28 лютого 2013 року).

11. «Порядок навчання представників профспілок з питань охорони праці», «Типова програма навчання представників профспілок з питань охорони праці» (Постанова Президії ФПУ № П-16-12 від 28 лютого 2013 року.

ІІ. ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

Щомісячний випуск «Бібліотечка голови профспілкового комітету», Профінформ ФПУ.

– Науково-виробничий журнал «Охорона праці» (індекс 74377),

– Журнал «Все про охорону праці» (індекс 94546).

ІII. КОРИСНІ САЙТИ:

Офіційний сайт Федерації профспілок України: http://fpsu.org.ua/

Офіційний сайт Держгірпромнагляду України: http://www.dnop.gov.ua/

Державна електронна бібліотека з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці: http://www.oplib.org.ua/

ІV. КОНТАКТИ:

Федерація профспілкових організацій Чернігівської області (м.Чернігів, 14000, вул. Шевченка, 5, кімната 220).

Ніценко Людмила Анатоліївна- головний технічний інспектор праці ФПО Чернігівської області

тел. (0462) 777-024, e-mail: fpochernigiv@gmail.com

Завантажити