Діловодство в первинці

Діловодство в первинній профспілковій організаціїДіяльність профспілкового комітету пов’язана з доволі значною кількістю різного роду ділових паперів: планами роботи, протоколами засідань профспілкового комітету і профспілкових зборів чи конференцій, постановами, актами ревізій і перевірок, листами, довідками, заявами, фінансовими та багатьма іншими документами, що формуються безпосередньо у профкомі або ж надходять до нього.

Відповідальність за організацію діловодства, дотримання встановлених правил і порядку роботи з документами покладається на голову первинної профспілкової організації. До ведення діловодства залучаються бухгалтер (скарбник), так і члени організаційної комісії профкому, яка повинна бути створена у профспілковому комітеті.

Вимоги щодо оформлення документів в діловодстві встановлено Національним стандартом України – ДСТУ 4163-2003 “Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів”, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 № 55.

Примірне положення про первинну профспілкову організацію – організаційну ланку членської організації Федерації профспілок України

Оформлення протоколу та постанови профспілкових зборів (конференцій)

Примірна номенклатура справ первинної профспілкової організації